Koučing je priestor, ktorý podporuje. Čas, ktorý rozvíja. Možnosť, ktorá otvára. Skúsenosť, ktorá ostáva. Poznanie, ktoré mení.

Viac o koučingu...

SINGLE KOUČING

RODINNÝ KOUČING

KOUČING PRE ŽENY

ZDRAVOTNÝ KOUČING

Ing. Jana Kaššová

profesionálny, partnerský

a individuálny kouč

TRANSFORMAČNÝ KOUČING

HMOTNOSŤ

© Content copyright 2013 by JK Koučing, s. r. o.

Designed by SIS